Thiết kế thi công nhà văn phòng khung thép – Bình Dương

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ XƯỞNG
  • Công trình được thiết kế dựa trên nhu cầu về công năng sử dụng và mức đầu tư của chủ đầu tư. Đồng thời rút ngắn tiến độ thi công nên phương án được đề xuất và lựa chọn trên hết là kết cấu thép tiền chế.
  • Kết cấu công trình được sử dụng hệ móng đơn và đà kiềng bê tông cốt thép được tính toán đảm bảo sự bền vững cho công trình.
  • Phần hoàn thiện ngôi nhà được sử dụng các sản phẩm với mức đầu tư trung bình vẫn đảm bảo được chất lượng và yêu cầu chủ đầu tư.
  • Một số hình ảnh thi công thực tế.
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế
Hình ảnh thi công thực tế